ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI

Hledat

Přejdi na obsah

ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI

DUCHOVNO


  CZ  Celá kniha - ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
  SK  Celá kniha - ZÁKLADY ĽUDSKEJ DUCHOVNOSTI
  EN  Complete book - FUNDAMENTALS OF HUMAN SPIRITUALITY
  RU  Вся книга - ОСНОВЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХОВНОСТИ   
  DE  Das ganze book - GRUNDLAGEN MENSCHLICHER GEISTIGKEIT   ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
- vydal Peter Daniel Francuch v roce 1994. Je to výklad o lidské duchovnosti ve vztahu ke Stvoření. Zpracováno v roce 1982.OBSAH KNIHY:

VELMI DŮLEŽITÝ ÚVOD


ČÁST I:   DUCHOVNÍ ÚPADEK

KAPITOLA 1.
DEFINICE A PRINCIPY DUCHOVNOSTI OBECNĚ A LIDSKÉ DUCHOVNOSTI ZVLÁŠŤ.


KAPITOLA 2.
VZNIK HMOTY, VESMÍRU A SENTIENTNÍCH BYTOSTÍ. PŮVODNÍ ÚČEL, CÍL A USPOŘÁDÁNÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA A JEHO PŘÍRODNÍHO, DUŠEVNÍHO A DUCHOVNÍHO STAVU.

KAPITOLA 3.
POČÁTEK A DŮVODY LIDSKÉHO DUCHOVNÍHO ÚPADKU.

KAPITOLA 4.
DŮSLEDKY A DOPAD LIDSKÉHO DUCHOVNÍHO ÚPADKU NA VÝVOJ ČLOVĚČENSTVA JAKO CELKU.

KAPITOLA 5.
DŮSLEDKY A DOPAD LIDSKÉHO DUCHOVNÍHO ÚPADKU NA JEDNOTLIVÉ OBLASTI LIDSKÉHO ŽIVOTA, LIDSKÝCH AKTIVIT, SYSTÉMŮ A VZTAHŮ.

KAPITOLA 6.
HLUBOKÁ KRIZE VŠECH LIDSKÝCH SYSTÉMŮ, HODNOT, TRADIC, ZVYKŮ A KULTUR.

KAPITOLA 7.
SOUČASNÝ STAV VĚCÍ V ROZPOLOŽENÍ ČLOVĚČENSTVA A LIDSKÉ DUCHOVNOSTI. PŘÍPRAVA NA NOVÝ VĚK.


ČÁST II:   DUCHOVNÍ OBROZENÍ

KAPITOLA 1.
CHÁPÁNÍ PRAVÉ LIDSKÉ PŘIROZENOSTI.

KAPITOLA 2.
STRUKTURA LIDSKÉ MYSLI.

KAPITOLA 3.
DYNAMIKA LIDSKÉ MYSLI.

KAPITOLA 4.
OČISTA A SYNTÉZA ZRNEK PRAVD EXISTUJÍCÍCH V TRADICÍCH A KONVENCÍCH LIDSKÝCH SYSTÉMŮ.

KAPITOLA 5.
OTEVŘENÍ VŠECH ÚROVNÍ JSOUCNA A BYTÍ A VYBUDOVÁNÍ STÁLÉHO MOSTU MEZI NIMI.

KAPITOLA 6.
NEBEZPEČÍ A OPATRNOST V PROCESU OTVÍRÁNÍ A BUDOVÁNÍ. RIZIKA PŘECHODU.

KAPITOLA 7.
VHODNÉ A SPRÁVNÉ NÁSTROJE A STAVEBNÍ BLOKY PRO NOVÝ VĚK. ROZVOJ NOVÝCH METOD LIDSKÝCH SYSTÉMŮ.


ČÁST III:   DUCHOVNÍ POKROK

KAPITOLA 1.
DEFINICE A PRINCIPY DUCHOVNÍHO POKROKU.

KAPITOLA 2.
NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ LIDSKÝCH SYSTÉMŮ: ANALÝZA TOHOTO USPOŘÁDÁNÍ.

KAPITOLA 3.
NOVÁ DYNAMIKA LIDSKÝCH SYSTÉMŮ: ANALÝZA TÉTO DYNAMIKY.

KAPITOLA 4.
POVAHA A USPOŘÁDÁNÍ NOVÉHO ČLOVĚČENSTVA.

KAPITOLA 5.
MÍSTO, ÚČEL A CÍLE NOVÉHO ČLOVĚČENSTVA A JEHO SYSTÉMŮ V UNIVERZALITĚ POVŠECHNOSTI.

KAPITOLA 6.
ŽIVOTNÍ STYL A VZTAHY LIDÍ V NOVÉ ÉŘE. ANALÝZA NOVÉ DUCHOVNOSTI.

KAPITOLA 7.
PERSPEKTIVY A MOŽNOSTI ROZVOJE LIDÍ A JEJICH DUCHOVNÍHO POKROKU.

 KNIHA KE STAŽENÍ ...

     
NZPJK                                     DUCHOVNÍ ŠKOLA                                     ZÁKLADY DUCHOVNOSTI     

ÚVOD | DUCHOVNO | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY