6.KONVERTOVÁNÍ PADLÝCH BYTOSTÍNejvyšší, nyní Pán Ježíš Kristus, v novém cyklu času Pán Ježíš Kristus Boží Rodina před aktivací negativního stavu slíbil/a, že se osobně ujme vyvedení padlých bytostí ze zóny vymístění. Když Pseudotvůrci napadli Pravé Stvoření a dostali se až do 9D, odkud chtěli pokračovat až do nejvyšších dimenzí, aby si podmanili celý Multivesmír, inkarnoval se Nejvyšší do těla Ježíše Krista. Po splnění svého poslání na Nule i v peklech, kde odebral Pseudotvůrcům jejich největší schopnosti a uzavřel je na neznámém místě, aby už přímo nemohli zasahovat do dění, otevřel všem bytostem zóny vymístění cestu do Pravého Stvoření. Proto Ježíš říkal: Já jsem ta cesta, pravda i život. Aby mohl být celý proces vyprázdnění pekel završen, bylo třeba odhalit původce negativního stavu Pseudotvůrce a vyjevit okolnosti aktivace negativního stavu na planetě Země. Právě v období kolem roku 1987, kdy byl dokončen proces fúze absolutního Boha s Ježíšem Kristem a vznikla tak nová přirozenost Boha: Pán Ježíš Kristus, bylo nadiktováno pravé Boží slovo přímo z nitra bez použití mediátora Petru Danielu Francuchovi, Čechu, tehdy žijícímu v USA. Knihy Nového Zjevení jsou prvním Božím slovem, které je psáno v doslovném jazyku, jsou klíčem k eliminaci negativního stavu. Citát z Korolarií Nového Zjevení PJK:

"Přístupnost Nového Zjevení skrze vás a vámi (to jest skrze ty, kteří čtou, přijímají a praktikují Nové Zjevení kvůli principu) umožňuje agentům negativního stavu, aby mohli konvertovat do stavu pozitivního, a tak být spaseni. Jak si pamatujete z „Nového Zjevení“, vyplývá z něj následně, že není jiných prostředků, které tuto závažnou konverzi umožňují".“

Negativní stav nelze žádným způsobem reformovat a sloučit se stavem pozitivním, a proto všechny bytosti, které uvízly v peklech dobrovolně, nebo byly zasaženy virem Pseudotvůrců a byla jim převrácena frekvence, mají možnost konvertovat do Pravého Stvoření jedině tak, že ze své svobodné vůle přijmou novou přirozenost Boha = Pána Ježíše Krista jako jediný zdroj života. Pán Ježíš Kristus se v roce 1957 inkarnoval/a do ženského těla Jany, aby pomohl/a v době transformace vyvést část lidstva do vyšší dimenze a tím bylo umožněno krátké pseudovítězství negativního stavu na planetě Země 3D/Nula, nezbytné pro zodpovězení otázky: Jak by vypadal život bez Boha = LÁSKY? Jana se převibrováním na Novou Zemi v 5D stane cestou pro obyvatele Země, kteří splní podmínky pro život v pozitivním stavu, aniž by ji poznali v hrubohmotném těle. Všichni, kdo budou vyzvednuti na lodě vesmírných lidí, se s Bohyní Janou v novém multidimenzionálním těle seznámí ještě před umístěním na Novou Zemi nebo jinou planetu v 5D. Konvertování bytostí pekel je přímo spojeno s přijetím nové a nejnovější přirozenosti Boha, Jeho/Jejích duchovních principů lásky, podstoupením tzv. „vykuřování“, jinými slovy rozpuštěním a odstraněním všech negativních vlastností a myšlenek, výměnou negativního těla za pozitivní od PJK, prostudováním všech knih Nového Zjevení v Nové škole (v intermediálním = zprostředkujícím světě, kde se bytosti připravují na další inkarnaci). Kdo nebude konvertovat do konce cyklu času, bude odveden do tzv. limba = neutrality, kde na něj už nebude působit negativní ani pozitivní stav, a bude mu položena otázka, zda bude chtít žít v souladu s duchovními zákony, nebo podstoupí duchovní smrt, kdy mu bude život odebrán a jeho elementy použity pro Stvoření jiné sentientní = sebeuvědomělé bytosti.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINAPrint Friendly and PDF