31.KNIHY NOVÉHO ZJEVENÍBez přítomnosti Božího slova bez ohledu na počet bytostí, které ho přijímají, by nebyl možný život nikde v Multivesmíru. Zvláště v zóně vymístění a na planetě Země 3D/Nula, kde jsou bytosti v negativním stavu a mají vymazanou paměť na jediný zdroj života, nyní Pána Ježíše Krista, je psané Boží slovo v podobě svatých knih podmínkou přežití. Na Nule je situace nejsložitější, protože sem proudí informace z obou protikladných stavů, přičemž převažují ty zprzněné a překroucené Pseudotvůrci a jejich poskoky. Vzhledem k obrovskému množství různých náboženských a duchovních směrů je těžké najít pravé Boží slovo. Ve všech jsou zrnka pravdy, protože ani Pseudotvůrci nemůžou zcela zfalšovat duchovní zákony a principy. Až do 80. let 20. století byl nejdůležitějším a nejpravdivějším Božím slovem Nový zákon Bible svaté, kde i přes cenzuru zůstalo to nejpodstatnější z učení Ježíše Krista, první přímé inkarnace Nejvyššího. Byl však z bezpečnostních i jiných důvodů napsán duchovním jazykem a jeho doslovný výklad může být zavádějící. Starý zákon Bible, Korán a další svaté knihy už pocházejí v drtivé většině od Pseudotvůrců. Teprve díky fúzi Nejvyššího s Ježíšem a vzniku nové přirozenosti Boha = Pána Ježíše Krista bylo možné nadiktovat první Boží slovo bez použití mediátora z řad andělů přímo z nitra Petru Danielu Francuchovi, Čechu žijícímu v USA. V 80. a 90. letech vznikly nejdůležitější knihy Nového Zjevení Pána Ježíše Krista: Poselství z nitra, Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření, Základy lidské duchovnosti, Kdo jsi a proč jsi zde, Hlavní ideje Nového Zjevení, Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Korolaria Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem 1. a 2. díl a několik dalších. Jsou to nejpravdivější knihy nejen na planetě Země 3D/Nula a přinášejí v doslovném jazyku vysvětlení vzniku, trvání a budoucí eliminace negativního stavu a představují jeho původce Pseudotvůrce, popisují úlohu pozemského lidstva, strukturu Stvoření a zóny vymístění (pekel), první i druhý příchod PJK a důvody nové přirozenosti absolutního Boha. V roce 2012 byla prostřednictvím www.bozirodina.cz odtajněna přítomnost druhé přímé inkarnace Nejvyššího = Pána Ježíše Krista, tentokrát do ženského těla kvůli vyvážení mužského a ženského principu, které jsou v absolutním stavu v rovnováze. Bohyně Jana napsala knihu Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží Rodiny (2014-15, Úvod 2012), čímž zahájila přenos druhé dávky Nového zjevení, která je zaměřena zejména na transformaci lidstva a Země, rozdělení a vytržení, život na Nové Zemi a jinde v Multivesmíru, pseudovítězství negativního stavu na Zemi 3D, konvertování padlých bytostí a vyprázdnění zóny vymístění atd. Pokračování v podobě Doplnění NZPJKBR a dalších knih (např. Rozhovory s Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou) je diktováno archandělu Rafaelovi v těle Michala a bude přenášeno i po převibrování Týmu Boží Rodiny na Novou Zemi díky propojení obou realit (3D a 5D) prostřednictvím internetu. Všechny knihy Nového zjevení jsou nezbytnou podmínkou pro eliminaci negativního stavu a jejich šíření a čtení je žádoucí a bohulibé.

Více:
http://triangulum.cz/pdf/nzbr/nz9.html
http://triangulum.cz/nzpjk.html

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINAPrint Friendly and PDF