2.MILOVAT VŠE JE DUCHOVNÍ PAST

Pán Ježíš Kristus je absolutní láska, moudrost, dobro, inteligence, spravedlnost, odpouštění… miluje všechny bytosti ve Stvoření, ale nemiluje negativní stav, který Sám/a nestvořil/a, pouze ho dočasně toleruje kvůli důležitému poučení. V těle Ježíše Krista učil/a zákony lásky k Bohu a bližním, v knihách Nového Zjevení tyto zákony dále doplnil/a a rozvedl/a. Máme milovat Boží jiskru, tedy přítomnost Pána Ježíše Krista v každé bytosti, ale nemáme milovat negativní myšlenky, činy, prostředí, tedy negativní stav, který zamořuje Stvoření a snaží se ho zahubit jako rakovina. Na planetě Země ve 3D/Nula, která je pod vládou Pseudotvůrců, je Boží slovo překrucováno a lidé jsou i prostřednictvím různých ezoterických a náboženských směrů a organizací vháněni do duchovních pastí. Jednou z nich je bezpodmínečná láska ke všemu a všem. Na první pohled je to velmi pozitivní a pocházející od Boha, ale má to jeden háček: budeme-li bezpodmínečně milovat negativní stav, podpoříme ho a zajistíme jeho existenci na věčnost. Negativní stav je popírání duchovních zákonů Pána Ježíše Krista, jeho rozpínání by mohlo vést k duchovní smrti celého Stvoření. Příkladem je zneužívání tzv. „křesťanského“ cítění obyvatel Evropy během organizované migrace obyvatel zejména muslimských zemí za účelem promíchání ras, vyvolávání strachu, lepšího ovládání prostřednictvím odebírání posledních „svobod“, represí atd. Láska k bližnímu je zde vykládána účelově, jako povinnost poskytnout nadstandartní zabezpečení lidem s odlišnou kulturou, náboženským cítěním, morálkou… na úkor vlastních obyvatel, hlavně žen a dětí. Milovat je třeba s moudrostí, rozlišovat pozitivní od negativního, neupínat se na nic hmotného, zbavovat se všech druhů závislostí. Požádejte Pána Ježíše Krista ve svém nitru = duchovním srdci, aby vás vyvedl/a z negativního stavu a naslouchejte Jeho/Jejímu tichému hlasu = intuici, věnujte svůj čas duchovní práci na sobě a obklopujte se lidmi, s nimiž souzníte. Nebojte se změnit ve svém životě to, co už nefunguje (vztahy, práci, zábavu…) a milujte Pána Ježíše Krista Boží Rodinu, Boží jiskru ve všech bytostech a sami sebe. Tím se postupně vymaníte z pavoučí sítě ovládacích programů Pseudotvůrců a budete stoupat na spirále duchovní cesty.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA

2. MILOVAT VŠE JE DUCHOVNÍ PAST

Zdroj: Nové Zjevení Pána Ježíše Krista Boží RodinyPrint Friendly and PDF

ÚVOD | DUCHOVNO | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY | ZPĚT