29.DRUHÝ PŘÍCHOD PSEUDOTVŮRCŮPseudotvůrci - (viz:http://triangulum.cz/pdf/ds/15ds.html) jsou na cestě k planetě Země 3D/Nula, aby se po rozdělení lidstva osobně ujali vlády nad těmi, kdo zobrazí pseudovítězství negativního stavu. Blíží se na "planetě" Nibiru, kterou je možné spatřit při vhodné konstelaci jako druhé slunce. Přípravy na návrat bohů stvořitelů tohoto lidstva jsou v plném proudu, vyvrcholí holografickou inscenací Druhého příchodu Ježíše Krista podle doslovného výkladu Zjevení Jana v Bibli, aby zmátli co nejvíce lidí. Jeden z Pseudotvůrců bude hrát roli Mesiáše, spasitele a zpočátku pomůže vyřešit nejpalčivější problémy lidstva. Tento vlk v rouše beránčím sjednotí všechna náboženství a vytvoří celosvětovou církev, která nebude mít nic společného s pravým Bohem Pánem Ježíšem Kristem. Jeho obraz bude vystaven na všech veřejných prostranstvích a lidé se mu budou klanět. Jednotlivé státy a uskupení (např. Evropská unie) se vzdají své moci ve prospěch celosvětové vlády, aby mohl být plně realizován Nový světový řád, o němž už desítky let veřejně hovoří mnozí politici. Dojde k ještě rychlejšímu rozvoji technologií, majetnější a spolupracující elity podstoupí "vylepšení" svých těl různými implantáty, aby byli nadřazeni "obyčejným" lidem. Lidstvo bude povinně očipováno, aby bylo ovladatelnější, dokonale sledováno a regulováno. Kdo se vzepře čipování, bude pronásledován, uvězněn v koncentračních táborech (viz FEMA v USA) a fyzicky zlikvidován. Z očipovaných lidí se stanou loutky bez vlastní vůle a možnosti svobodné volby, budou levnou pracovní silou, otroky a konzumenty, kdykoli odstranitelnými ze systému. Pseudotvůrci budou pokračovat ve vyvíjení a tvoření tzv. nadlidí s obrovskými schopnostmi, ale bez citu a svědomí, určené k zabíjení. Zpočátku je budou využívat k udržování pořádku na Zemi 3D, která se postupně propadne do pekel (z pozice 0 na - 1), později tato armáda nadlidí pod velením Pseudotvůrců bude chtít napadnout Pravé Stvoření, avšak díky prozřetelnosti absolutního PJK dojde k jejich odklonění do limba = neutrality. Mezitím bude Mise Boží Rodiny působit zejména v zóně vymístění, kde bude šířit Nové Zjevení, lék na virus Pseudotvůrců a především lásku, což vyvolá masový exodus bytostí z pekel do Nové školy a po jejich přeměně inkarnaci do nových těl od PJK a umístění do nového Multivesmíru v novém cyklu času. Až bude vyčerpávajícím způsobem odpovězeno na otázku: Jak by vypadal život bez Boha?, nastane poslední fáze Druhého příchodu Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, kdy v plné slávě se zástupy andělů přijde na planetu Země 3D a ukončí negativní stav a vše, co souvisí s pravým lidským životem. Všechny bytosti budou převedeny do stavu neutrality, kde jim bude zcela otevřena paměť, proběhne poslední soud = zhodnocení života jednotlivců, planet, slunečních soustav, galaxií,... a budou ukázány možnosti života v novém cyklu času bez existence negativního stavu.

Více:
http://www.triangulum.cz/pdf/nzpjk/nzpjk_06.pdf
http://www.triangulum.cz/pdf/nzbr/nz24.html

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINAPrint Friendly and PDF