1.CO JE VĚTŠÍ HŘÍCH: ZABÍT FYZICKÉ TĚLO, NEBO ODVÁDĚT DUŠE OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY?

Každá bytost se skládá z ducha, duše a těl. Fyzické tělo je dočasný prostředek získávání prožitků a zkušeností, po vyčerpání účelu je rozloženo na původní částice. Sentientní = sebeuvědomělá bytost není fyzickým tělem, ale nesmrtelným vědomím, relativní buňkou absolutního stvořitele Pána Ježíše Krista (brzy Pána Ježíše Krista Boží Rodiny). Z duchovního hlediska je prioritou záchrana Stvoření eliminací negativního stavu, který ohrožuje a omezuje všechny bytosti Multivesmíru. Co je negativní stav? Nepřijetí a přímo odmítnutí Pána Ježíše Krista jako jediný zdroj života, porušování duchovních zákonů lásky.

Když někdo zabije fyzické tělo jiné bytosti, porušuje duchovní zákony a ponese následky. Může svého činu litovat a žádat o odpuštění, poučit se z chyb a dále již nehřešit. Je přivítán jako marnotratný syn a po očištění v Nové škole je přijat do Pravého Stvoření. Pán Ježíš Kristus odpouští každému, kdo o odpuštění upřímně požádá a snaží se o nápravu. Nezapomeňte, že takovýchto činů se dopouštějí bytosti ze zóny vymístění = pekel a planety Země ve 3D/Nula, která slouží jako školka pro pekla a jediný styčný bod mezi pozitivním a negativním stavem. Tyto bytosti podléhají ovládání mysli, žijí odtržené od pravé reality a jsou zavirované.

Když někdo odvádí duše jiných bytostí od Pána Ježíše Krista (pro ty, kdo znají nejnovější přirozenost: Pána Ježíše Krista Boží Rodiny), zasluhuje se o prodlužování existence negativního stavu a tím i utrpení obrovského množství sentientních bytostí. Z duchovního hlediska je daleko větším hříšníkem než vrah fyzických těl. I taková bytost má možnost změnit svůj přístup a požádat Pána Ježíše Krista o odpuštění a pomoc při návratu do Jeho/Její milující náruče.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA

1. CO JE VĚTŠÍ HŘÍCH: ZABÍT FYZICKÉ TĚLO, NEBO ODVÁDĚT DUŠE OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY?

Zdroj: Nové Zjevení Pána Ježíše Krista Boží RodinyPrint Friendly and PDF

ÚVOD | DUCHOVNO | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY | ZPĚT