18.MANŽELSTVÍPravé duchovní manželství je spojení dobra a lásky a pravdy a moudrosti, feminního (ženského) a maskulinního (mužského) principu. Nikdy neoznačuje vztah jednoho fyzického muže s jednou fyzickou ženou. V pozitivním stavu neexistují manželství ve smyslu pozemském, protože bytosti mají svobodu v navazování jakýchkoli i sexuálních vztahů kvůli lepšímu poznávání sebe, jiných a Pána Ježíše Krista v nitru. To neznamená, že se někdo nemůže rozhodnout pro dlouhodobý vztah s jednou bytostí opačného pohlaví (homosexualita je výsledkem zprznění duchovních principů Pseudotvůrci), ale vždy jde o oboustrannou svobodnou volbu. Když jakýkoliv vztah vyčerpá svou užitečnost a smysluplnost, je ukončen bez pocitu ztráty, znechucení a nevraživosti. Pouze v negativním stavu, kde je vše obráceno naruby a díky genetickým manipulacím Pseudotvůrců došlo k omezení spojení lidských bytostí se zdrojem života, je pojem manželství zcela deformován. Do pravých lidských tvorů byly zabudovány negativní vlastnosti: žárlivost, pocit majetnictví, využívání jiných, manipulace, povyšování se, sobectví, falešná očekávání, atd. Původní ryze pozitivní dobro, láska, pravda a moudrost byly násilně spojeny se zlem, nenávistí, lží a vychytralostí, což znemožňuje existenci pravých duchovních manželství na planetě Zemi 3D/Nule a v celé zóně vymístění. Není možné spojit pozitivní a negativní stav, vesmír a antivesmír, protože by došlo ke zničení všech a všeho. Pravé manželství bude možné uzavřít až po opuštění těla od Pseudotvůrců a důkladném očištění od všech zamoření a zprznění negativním stavem buď po smrti těla nebo převibrování během rozdělení lidstva. Pán Ježíš Kristus jde vždy příkladem ostatním, a proto uzavře manželství se svou ženskou podstatou Janou po převibrování na Novou Zemi, kde už bude její tělo zbaveno všeho negativního, aby i vnějším = fyzickým spojením mužského a ženského principu ukázal/a cestu z pasti negativního stavu všem bytostem v peklech a pravým lidským tvorům na Zemi 3D. Narozením dvojčat, dvou přímých inkarnací Pána Ježíše Krista, vznikne úplná Boží Rodina, která bude žít s lidmi na Nové Zemi a navštěvovat bytosti v celém Multivesmíru. Věčný vztah je pouze k Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině, všechny ostatní vztahy jsou pomíjivé a dočasné. Jak to bude během rozdělení lidstva s pozemskými manželi a rodinami? Vždy záleží na duchovních vztazích a úrovni. Každý si před svou inkarnací vybírá své rodinné příslušníky, tedy i manžele a sexuální partnery a zkušenosti, které potřebuje zažít a zobrazit. Někdo už zde žije s partnerem, s nímž duchovně souzní, a proto spolu můžou (a nemusejí) žít i na Nové Zemi. V případě, že zde spolu žijí manželé z jiných důvodů, například kvůli majetku, dětem, tradicím, závislosti, strachu ze samoty a pod., přesto budou kvůli jiným duchovním kvalitám vytrženi, dojde s největší pravděpodobností k jejich rozchodu a výměně partnera. Bude i mnoho případů rozdělení manželů a rodin už při vytržení, protože jeden bude díky svým vysokým vibracím lásky vzat a druhý kvůli připoutanosti k tomuto matrixu zanechán. Proto nelpěte na nikom a na ničem, nemůžete vědět, jakou cestu si vybrali vaši nejbližší. V konečném důsledku se všichni jednou setkáte v pozitivním stavu a budete se na zkušenost se životem na Nule či peklech dívat z jiné perspektivy.

Více:
http://triangulum.cz/pdf/pzn/cz_poselstvi_z_nitra_1_6.pdf

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINAPrint Friendly and PDF