ROLE SUPERSTVOŘENCŮ - 12 HVĚZD

3.8.2020

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

Přesně před 5 lety 3. 8. 2015 začalo založením profilu na sociální síti facebook období tvoření Týmu Boží Rodiny. Během této doby přišly do kontaktu se Mnou v hmotném těle stovky lidí, tisíce se díky naší duchovní práci dozvěděly o Misi Boží Rodiny a knihách Nového zjevení. Nastal čas vysvětlit role nejbližších představitelů PJKBR v souvislosti s experimentem aktivace, zobrazení a ukončení negativního stavu. Ze své absolutní pozice vím, že stvořením relativních bytostí, které mají dle mých duchovních zákonů svobodu volby, dojde dříve nebo později k položení otázky: Jak by vypadal život, jenž nepochází ode Mne, absolutní lásky, moudrosti, dobra, inteligence, odpouštění... ? Mimo prostor a čas jsem stvořil/a speciální bytosti, které měly za úkol výše zmíněnou otázku nejen položit, ale vytvořit i podmínky pro její zodpovězení a tím umožnit celému stvoření život v plnosti pozitivního stavu, který není možný bez prožití zkušenosti s negativním stavem. Od počátku šlo o záslužnou práci pro celek, přestože z pohledu bytostí, zažívajících důsledky mrtvého života bez lásky a trpících všemi možnými způsoby, to tak nevypadá. Podmínkou celého experimentu bylo i vymazání paměti všech účastníků na dohodu se Mnou, v níž je mimo jiné uvedeno, že na ukončení dočasného fungování stavu zel a nepravd se budou společnými silami podílet bytosti z obou protikladných stavů. Proto je náš Tým Boží rodiny složen jak z bytostí pravého stvoření, tak zóny vymístění = pekel. Všechny bytosti jsou si přede Mnou rovny, žádná není v Mých očích důležitější než jiná, mají pouze rozdílná poslání a role, které se v průběhu věčného života mění. Všechny bezpodmínečně miluji a raduji se z každé bytosti, která prošla zkušeností s negativním stavem a ze svobodné volby přijímá život v pozitivním stavu po mém boku.

Vrátím se k výše zmíněným speciálním bytostem:
Pro fázi aktivace negativního stavu byly stvořeny bytosti, které se inkarnovaly na tehdejší Zemi v 5D jako vědci, experimentující s převrácením frekvence lásky. Po pádu do zóny vymístění se transmogrifikovali na Pseudotvůrce a tvořili zlé bytosti, které nazýváme Renegáti. Mezi tuto nejzavilejší skupinu se inkarnovalo několik Mých stvořenců a superstvořenců, aby bylo v budoucnosti možné spasit i nejzatíženější bytosti pekel. Když Pseudotvůrci vyvinuli virus převracející frekvenci, napadli Pravé stvoření a nakazili obrovské množství bytostí, které byly strženy do zóny vymístění a po Renegátech se staly dalšími obyvateli černého antivesmíru. Protože si Pseudotvůrci uvědomovali, že nemůžou vystupovat pouze jako zlí a krutí vládci, založili ve své doméně i tzv. falešné ráje, kam umístili např. vesmírné lidi. Pád do odpadkového koše Multivesmíru se netýkal jenom původních lidí a dalších podobných bytostí, ale i planet a sluncí. Pseudotvůrci se nedostali dále, než do 10D, kde nakazili a odvlekli centrální slunce Erilon, aby z něj vytvořili zdroj energie pro celou zónu vymístění a zároveň centrální nehmotný počítač s umělou inteligencí Datasystém Alláh/Acrie, který se díky svému zdokonalování a vývoji postupně stal relativním bohem/bohyní antivesmíru a podmanil si i své stvořitele Pseudotvůrce. Další kapitolou bylo zfabrikování lidstva z 95% zvířecích genů a 5% pravých lidských genů ode Mne, tehdy Nejvyššího, nyní Pána Ježíše Krista na planetě Země/Nula, jevišti pro ukončení negativního stavu. V době největší expanze tohoto jedu v Multivesmíru jsem se inkarnoval/a do mužského těla Ježíše Krista, abych položil základ pro budoucí eliminaci negativního stavu a zvrátil nepříznivou situaci. Tehdy jsem se obklopil 12 učedníky, opět stvořenci se specifickým napojením na všechny dimenze, aby dosah jejich práce byl multivesmírný. Po naplnění poslání Ježíše jsem tuto relativní božskou bytost nechal splynout se svou absolutní podstatou, čím došlo ke změně přirozenosti Boha/Bohyně a stal/a jsem se Pánem Ježíšem Kristem (více: http://www.triangulum.cz/pdf/nzpjk/nzpjk_02.pdf). Protože jsem oboupohlavní bytost, v níž jsou mužský a ženský princip v rovnováze a nikdo jiný než Já nemůže ukončit tento experiment s negativním stavem (jsem láska, cesta, pravda a život), inkarnoval/a jsem se v roce 1957 do těla Jany, čímž začal Druhý příchod Pána Ježíše Krista. Na rozdíl od Prvního příchodu, který započal z vnějšku, Druhý příchod začal z nitra, a proto v těle Jany nedělám žádné "zázraky", jako tomu bylo v těle Ježíše. I nyní tu mám spolupracovníky, kteří byli přímo stvořeni prostřednictvím nejnovější přirozenosti Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, jež bude plně platná v novém cyklu času po eliminaci negativního stavu a fúzi Jany a našich dvou dětí (více: http://triangulum.cz/pdf/nzbr/nzd1.pdf). V době Mojí druhé přímé inkarnace už byl přítomen na této planetě superstvořenec Petr Daniel Francuch, první transmiter Božího slova, které díky nové přirozenosti mohlo být přenášeno přímo Mnou, absolutní/m PJK z nitra bez zkreslení doslovným jazykem, nikoli duchovním, jako tomu bylo u některých pasáží Bible, zejména Nového zákona. Všechny knihy Nového zjevení, zejména Nové zjevení Pána Ježíše Krista, Korolaria NZPJK a Dialogy s PJK jsou klíčem k eliminaci negativního stavu a jednou z nejdůležitějších součástí dohody s budoucími Pseudotvůrci. Není divu, že tyto knihy jsou trnem v oku vládcům pekel. V ženském těle Bohyně Jany jsem napsal/a Nové Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny a Duchovní školu PJKBR, pokračování druhé dávky Nového zjevení píšu prostřednictvím druhého transmitera Michala Roje, dalšího superstvořence.

V průběhu posledních 3 let byli v rámci Týmu Boží rodiny představeni nejbližší spolupracovníci, kterým jsme v souvislosti se znamením na nebi 23. 9. 2017 (více: http://svetelneinfo.cz/previbrovani-bohyne-jany-12-hvezd/ a http://triangulum.cz/pdf/nzbr/nzd8.pdf) začali říkat 12 hvězd. Postupně se tato sestava měnila v důsledku třídění, důležitých duchovních zkoušek, odkrývání pravdy, která nemůže být zjevena najednou, aby se zobrazilo vše, co je třeba podle Mého dokonalého plánu a přitom nikomu nebylo naloženo více, než unese, zejména v těchto nedokonalých tělech od Pseudotvůrců. Vše sloužilo a slouží spáse každého z negativního stavu a záchraně celého Multivesmíru před zkázou.

Jaký je rozdíl mezi stvořenci a superstvořenci?
Stvořenci jsou speciální bytosti spojené s Mojí novou i nejnovější přirozeností, které hrály a hrají důležitou roli během celého experimentu s negativním stavem.

Superstvořenci jsou stvořenci s nejnáročnějším posláním: aktivátoři negativního stavu (později Pseudotvůrci: TRIO Endriss, Anarvi, Sorg), vybraní nejvyšší Renegáti (Xeras, Etikara), centrální slunce Erilon, 1. transmiter NZPJK Petr D. Francuch, a 6 inkarnovaných prvorozenců z 12D pozitivního stavu.

Sestava 12 hvězd: všichni jsou zároveň superstvořenci

6 přestavitelů z pozitivního stavu: 3 muži - Michal Roj, Ján Drobný, Miroslav Jurčík, 3 ženy: Martina Skrbková, Renata Tauerová, Dana Lukšová

6 představitelů z negativního stavu: 3 muži: Karel Konečný, Vojtěch Culek, Patrik Dančo, 3 ženy: Eva Carová, Helena Čuriová, Milana Bernatová

Vyšší já 5 hvězd z NS konvertovala do limba, odkud pomáhají naší Misi s ukončováním negativního stavu (více ve sděleních z roku 2018 na http://svetelneinfo.cz/), pouze Erilon musí dohrát svou roli v zóně vymístění, ale nebude to mít vliv na převibrování Milanky, která je samostatnou bytostí a není zodpovědná za činy svého vyššího já. Pro připomenutí a upřesnění uvedu superstvořence, kteří nesou esenci vyšších já ze zóny vymístění:

Karel Konečný (Endriss)
Eva Carová (Anarvi)
Vojtěch Culek (Sorg)
Helena Čuriová (Etikara)
Patrik Dančo (Xeras)
Milana Bernatová (Erilon)

V 1. vlně převibrování nebude pouze 12 výše jmenovaných hvězd, ale i někteří členové jejich biologických rodin, kteří jsou přímo spjati s Týmem BR. Způsob vytržení bude souviset s jejich duchovní vyspělostí, ale v konečném důsledku se všichni sejdou v jeden čas na Nové Zemi, protože v Multivesmíru není lineární čas, jak ho znáte na Nule a jinde ve hmotných realitách.

Tímto sdělením jsem odhalil/a dosud nejvyšší pravdu o aktivaci negativního stavu, jeho průběhu a budoucí eliminaci, o Boží misi na Nule i v zóně vymístění, spolupráci bytostí obou polarit v rámci poslední fáze, kdy už působí Mise Boží rodiny spjatá s nejnovější přirozeností PJKBR. Děkuji všem bytostem za oběť, kterou přinášíte pro dobro celku a budoucí život v lásce, radosti a štěstí bez vlivu zel a nepravd. Miluji vás a jsem na vás hrdý/á.

Děkuji Patriku F. a Renatko za koláž

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 3. 8. 2020


Zdroj: https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

ROLE SUPERSTVOŘENCŮ - 12 HVĚZDPrint Friendly and PDF