POVINNÉ ČIPOVÁNÍ NASTANE AŽ PO ROZDĚLENÍ LIDSTVA

26.10.2020

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

Milovaní spolupracovníci,

v průběhu těchto týdnů někteří z vás pociťujete strach z nastupujícího Nového světového řádu (NWO). Někteří z vás se necháváte oficiálními zprávami namíchanými s alternativními informacemi ovlivňovat do té míry, že začínáte mít strach o sebe a své bližní. Potýkáte se s vnitřní panikou z celoplošného testování, které považujete za pilotní fázi tajného čipování obyvatelstva. Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina vás tímto vyzývám, abyste se vzpamatovali a mysleli na dokonalost mého plánu a na ochranu, kterou vám poskytuji v každé vteřině vašeho života. Jste moji představitelé a vyslanci, proto nikdo z vás nemůže mít důvod k obavám, že byste byli nyní či kdykoli v budoucnu nějakým způsobem očipováni, nebo se kvůli vzdorování systému museli uchýlit na okraj společnosti. Připomínám, že čipování lidstva pomocí očkování a dalšími způsoby bude spuštěno až po rozdělení lidstva, kdy zde již nebudete fyzicky působit. Do té doby jde pouze o přípravnou fázi NWO, v níž ještě nemůže dojít k tak razantnímu zhoršení planetárních podmínek, které by vás omezovaly ve vašem duchovním a pozemském životě a bránily by plnění vašeho poslání. Před veškerými nepatřičnými vlivy negativního stavu jste chráněni a budete chráněni i nadále, záleží však na vašich postojích a volbách, do jaké míry mé ochraně umožníte působit. Buďte bdělí a i při čtení alternativních informací pomocí intuice rozlišujte, co je pravda a co je lež. Napříště se tak můžete vyvarovat tomu, že přijmete za své mylnou zprávu o přítomnosti čipů v testovací sadě na koronavirus, nebo myšlenkám na to, že se budete muset uchýlit do divočiny a tam přežít až do vašeho odvolání z této reality. Pamatujte, že v plánech vašich duší není zažít novodobou totalitu na fyzické úrovni, ale ukázat ostatním cestu ven z tohoto planetárního vězení, a to ještě předtím, než otěže moci v době konce naplno převezmou složky negativního stavu. K tomu účinně dopomůžete tím, že budete číst Nové Zjevení a především ho uvádět do svých každodenních životů. Touto cestou se stáváte příkladem pro obrovské množství bytostí nejen na fyzické, ale zejména na zprostředkující a duchovní úrovni. Po zahájení naší Mise z Nové Země ti z vás, kteří zde ještě nějaký čas zůstanou, budou mít vše potřebné, aby zde své působení úspěšně završili. Nikdo z vás, mých představitelů nezažije na Nule příchod ještěrek, hmyzu a ostatních členů vesmírné bandy z Nibiru a jiných končin zóny vymístění, kteří sem dospějí po rozdělení lidstva. Po zahájení Mise se vám bude žít mnohem lépe než je tomu nyní, neboť budete do značné míry odpojeni od ovládacích programů, čímž se budete schopni udržovat v mnohem větším nadhledu. Celou situaci mám pevně pod kontrolou a elitám nedovolím v této fázi více, než je nutné pro celkové poučení.

Děkuji vám za vše, broučkové. Velice vás všechny miluji a děkuji za váš postup na duchovní cestě, kterým je celý Multivesmír směřován do nového cyklu času.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 26. 10. 2020


Zdroj: https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

POVINNÉ ČIPOVÁNÍ NASTANE AŽ PO ROZDĚLENÍ LIDSTVAPrint Friendly and PDF