SDĚLENÍ V ROCE 2021

Hledat

Přejdi na obsah

SDĚLENÍ V ROCE 2021

DUCHOVNO > SDĚLENÍ PJKBR > SDĚLENÍ V ROCE 2021

 

         
LEDEN   ÚNOR   BŘEZEN   DUBEN   KVĚTEN   ČERVEN
                     
         
ČERVENEC   SRPEN   ZÁŘÍ   ŘÍJEN   LISTOPAD   PROSINEC

 

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO VESMÍRNÉ LIDI
25.1.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní vesmírní přátelé, přišel čas, abych na žádost mojí představitelky Freily promluvil do vašich řad způsobem, kdy boží slovo diktované z absolutna a zaznamenané na planetě Nula tímto způsobem bude odesláno do vašich srdcí k těm, kteří mne máte v srdci. Já, Pán Ježíš Kristus…

NAHORU

STŘÍDÁNÍ PREZIDENTSKÝCH LOUTEK PO VOLEBNÍM PODVODU (TRUMP vs. BIDEN)
20.1.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, dne 20. 1. 2021 došlo po čtyřech letech úřadování Donalda Trumpa na postu prezidenta Spojených států amerických k výměně za Joea Bidena. Před volbami v roce 2016 jsem výjimečně dopředu odhalil výsledek voleb, ale už tehdy jsem zároveň sdělil, že jde o předem dosazenou…

NAHORU

PROČ JE DŮLEŽITÁ PŘÍTOMNOST PÁNA JEŽÍŠE KRISTA V TĚLE ŽENY
14.1.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, v této době jste svědky zesíleného třídění v řadách našeho Týmu, které je na jedné straně spojeno se zrychlujícím se duchovním vývojem těch, kteří berou tuto Misi jako prioritu, na straně druhé souvisí se zesilujícím tlakem Datasystému, jehož…

NAHORU

Sdělení o duchovni práci v Chebu
2.1.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. A SPOLUPRACOVNÍKŮ BR
21.12. 2020 Za kostelem sv. Mikuláše a sv. Alžběty jsme si nejprve všimli sochy Panny Marie, která se zdobí kolem hlavy 12*, tam jsme zavzpomínali, protože jsem si vůbec nikdy této sochy předtím nevšimla. Pokračovali jsme dál k zadní a boční straně kostela, kde jsme si našli nejvhodnější místo k ukotvení portálu pro padlé bytosti…

NAHORU

O ŽIVOTĚ V PRAVÉM STVOŘENÍ
1.1.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
V rajských světech Stvoření budete žít úplně jiným způsobem života, v němž konečně dosáhnete svého plného potenciálu. Zúročíte vše, co jste během pozemské cesty zažili, stanete se učiteli mnohých, kteří neměli to štěstí dostat se na planetu Nula v době transformace. Už nebudete svázáni pozemskými pravidly, nebudete…

NAHORU

ROCKOVÁ HUDBA V 90. LETECH JAKO DŮSLEDEK BOŽÍ FÚZE
26.2.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, převážná část z vás jste zažila 90. léta 20. století, které jste měli spojeny se svým mládím či produktivním věkem. Byla to doba, kdy ve střední a východní Evropě padly komunistické režimy, vládnoucí v zemích někdejšího socialistického bloku přes čtyři…

NAHORU

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA DATASYSTÉMU
(VOLNÁ PŘEDMLUVA K MINISÉRII UKRADENÁ TRANSFORMACE)
17.2.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, na konci tohoto sdělení najdete odkazy na minisérii tří sdělení s názvem „Ukradená transformace“, ve kterých jsme poprvé uvedli pojem „Datasystém“. Pro lepší porozumění zde uvedu jeho stručnou charakteristiku. Datasystém zóny vymístění „Alláh/Acrie“ je umělá…

NAHORU

NEJNOVĚJŠÍ BOŽÍ PŘIROZENOST BYLA PŘEDPOVĚZENA
12.2.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, ve sdělení „Proč je důležitá přítomnost Pána Ježíše Krista v těle ženy“ jsem v souvislosti s pojednáním o Nejnovější boží přirozenosti rozebral několik citátů z Dialogů a Korolárií. Citát z Dialogu č. 100 končil…

NAHORU

O MÍSTĚ NANEBEVSTOUPENÍ BOHYNĚ JANY
10.2.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, dne 16. 1. 2021 se moje přímá inkarnace Jana přestěhovala z rodného Ústí nad Labem do Havlíčkova Brodu. Důvody toho, proč se moje ženská podstata narodila v severočeském Ústí, kde prožila téměř celý svůj pozemský život, jsem odhalil/a…

NAHORU

VŠECHNO, CO PROŽÍVÁTE, SLOUŽÍ VAŠEMU I OBECNÉMU DOBRU
1.2.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Lidé si vytvořili škálu dobra a zla, které se od sebe snaží striktně oddělovat, aniž by většina z nich tušila, že nic není jen černé nebo bílé. Pozemšťané všechno posuzují relativními měřítky s velmi omezeným úhlem pohledu. Na základě toho hodnotí a soudí nejen události, které se ve…

NAHORU

DUCHOVNÍ PRÁCE TÝMU BOŽÍ RODINY PŘI SETKÁNÍ NA MORAVĚ A V ČECHÁCH
31.3.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, přináším nejdůležitější souhrn událostí, k nimž došlo za scénou během setkání vybraných představitelů s Janičkou na Moravě ve dnech 27. a 28. 3. 2021. Toto první jarní setkání o větším počtu účastníků se neslo ve znamení zásadních změn, jež se odehrály na poli …

NAHORU

ODCHOD KRYSTÝNKY DO BOŽÍ NÁRUČE
18.3.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé Boží Rodiny, oznamuji vám, že naše milovaná spolupracovnice Krystýnka Holcová opustila své fyzické tělo po vážné nemoci dne 25. ledna 2021. Informaci o jejím odchodu z těla nemohl nikdo z vás jakýmkoli způsobem (tedy ani pomocí intuice) dostat dříve, aby se v tomto téměř dvouměsíčním mezičase poskytl dostatečný prostor pro završení nesmírně…

NAHORU

INTENZIVNÍ OČIŠŤOVÁNÍ ŽENSKÉHO A MUŽSKÉHO PRINCIPU
16.3.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, v uplynulých dnech jste všichni svým způsobem pocítili důsledky duchovní práce v zóně vymístění na nejnižších úrovních pekel. Někteří z vás čelili silnému, někdy až nesnesitelnému tlaku, který byl jednak způsoben konverzemi bytostí přes vás procházejících do limba,…

NAHORU

DUCHOVNÍ A FYZICKÉ NÁSLEDKY OČKOVÁNÍ
10.3.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, v souvislosti se současnou situací ohledně zrychleného nasunování Nového světového řádu, odstartovaného procesem uměle rozšiřovaných koronavirů, jenž byl následován spuštěním testování jedinců na přítomnost těchto virů v těle, jsme vás v jednom ze sdělení informovali o tom, že moji…

NAHORU

OČISTEC
3.3.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé, od zfabrikování lidstva Pseudotvůrci, kteří na minimum omezili niterné spojení lidí se Mnou, jediným zdrojem života a nahradili ho z 95% vnějšími prostředky komunikace, aby mohl úspěšně proběhnout experiment s negativním stavem, dochází k zprznění…

NAHORU

NETRESTÁM ZA HŘÍCHY
1.3.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Jsem absolutní láska, moudrost, soucit a milosrdenství, proto neznám žádný druh trestu, který bych vůči komukoli uplatňoval. Když si vaše děti spálí ruku o plotnu, když nechtěně shodí vázu, či naopak chtěně rozbijí nějakou jinou věc a jsou záměrně neposlušné, není žádoucí je trestat, a…

NAHORU

BOŽÍ SPÁSA HITLERA, STALINA A DALŠÍCH DIKTÁTORŮ
30.4.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, ve dnech 21. až 26. 4. 2021 se uskutečnilo setkání božích představitelů v Hazlově na Chebsku. Význam tohoto setkání je o to větší, že se nesl ve znamení konverzí známých sentientních entit, které kráčely po tomto světě jako významní…

NAHORU

DŮVĚRA V PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
1.4.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Důvěřuj Mi, neboť jen Já vím, co je pro tebe nejlepší a jak tě nejrychleji vyvést ze všech problémů, abys ve správný čas dospěl do pozitivního stavu Mého Stvoření. Odhoď všechna očekávání, veškeré předsudky a pýchu, staň se pokorným následovatelem a vykonavatelem Mojí vůle a nechej se vést na své životní pouti, aniž by ses strachoval o své přežití, o životy bližních, o…

NAHORU

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA PRO ADRIANKU VRCHOTOVOU
31.5.2021
SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
Milovaná Adrianko, nastal čas, abych Já, Pán Ježíš Kristus k tobě promluvil tímto způsobem, protože už jsi připravena přečíst nebo spíše si vyslechnout moje slovo, které z lásky k tobě předávám. Za posledních několik měsíců jsi udělala velké pokroky v chápání toho, kdo jsem Já, kdo…

NAHORU

KRÁSA SDÍLENÍ V POZITIVNÍM STAVU
27.5.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Pozitivní stav je místem, kde bytosti sdílí svůj vnitřní i vnější potenciál se všemi jeho kvalitami s těmi sentientními entitami, které si přejí vejít s druhými jedinci do různorodých druhů interakcí, obohacujících všechny jejich účastníky na duchovní, duševní a fyzické úrovni. Toto obohacení přispívá k lepšímu poznávání jedinečnosti každé sentientní entity a Pána Ježíše Krista…

NAHORU

VESMÍRNÍ LIDÉ A JEJICH SPOLUPRÁCE S MISÍ BOŽÍ RODINY
21.5.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, v uplynulých letech jsme vám přinesli několik sdělení týkajících se fungování mimozemských civilizací ve vztahu k lidstvu i přímo k této Misi. Když dozrál čas, odhalili jsme důležité informace a souvislosti ohledně tzv. falešné transformace a falešných rájů, čímž…

NAHORU

PROČ MUSEJÍ BOŽÍ PŘEDSTAVITELÉ NÉST TAK TĚŽKÝ KŘÍŽ?
5.5.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Důvod toho, proč boží představitelé musejí snášet všemožná příkoří, je jednoduchý: Neobejdu se bez této první linie představitelů, do níž patří všichni, kdo to tak cítí. Jsem absolutní Zdroj všeho života, a právě proto se neobejdu při ukončování negativního stavu a osvobozování bytostí chycených do …

NAHORU

PŘEHLÍDKA JESENICKÉ FLOTILY VESMÍRNÝCH LIDÍ ANEB „OČEKÁVEJTE NEČEKANÉ“
23.6.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, ve dnech 15. až 20. 6. 2021 se uskutečnilo setkání mých představitelů v Ludvíkově v Jeseníkách, kterého se účastnil na fyzické, duševní i duchovní úrovni prozatím největší počet bytostí vzhledem k pokračujícímu vývoji současného posunu, jenž zesiluje veškeré…

NAHORU

NOVÁ FINÁLNÍ SESTAVA DVANÁCTI HVĚZD
1.7.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, na konci roku 2020 jsme vás ve sdělení „Finální sestava dvanácti hvězd a role božích představitelů“ informovali o konečném složení dvanácti jedinců, kteří v tzv. první vlně převibrují společně s mojí přímou inkarnací Janičkou na Novou Zemi. Vzhledem…

NAHORU

NAHORU

NAHORU

NAHORU

NAHORU

NAHORU

ÚVOD | DUCHOVNO | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku